Kataloğumuz

Dutpınar Gıda - Malatya

ONLINE SATIŞ

Tarım ve Hayvancılık

Hayvan sağlığı ve hayvan refahını ön planda tuttuğumuz her iki Çiftliğimizle bölge hayvancılığına örnek olma ve sahip olduğumuz ARİ..

Tarım ve Hayvancılık