Kataloğumuz

Dutpınar Gıda - Malatya

ONLINE SATIŞ

Denetimsiz Sütlerde Bizleri Bekleyen Tehlikeler Nelerdir?

Denetimsiz Sütlerde Bizleri Bekleyen Tehlikeler Nelerdir?

Sağlıklı bir süt için, ineklerinde sağlıklı olması gerekir.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan düzenli denetimler sonucunda sağlıklı ineklere sahip çiftliklere, ‘’Hastalıklardan Ari Çiftlik’’ sertifikası verilir. Bu çiftlikler 6 ayda bir yapılan düzenli kontrollerle denetlenir. Bu sertifikanın korunması için disiplinli bir çiftlik yönetimi gereklidir.

Bu sertifikaya sahip olmayan çiftliklerden elde edilen sütlerde brusella, tüberküloz, şarbon gibi hastalıklara neden olan mikroplar bulunabilir.

Denetimsiz satılan sütler maalesef suiistimale ve hileye açıktır. Koruyucu maddelerin katılması, öz yağının alınması ve bitkisel yağ eklenerek yağ oranının artırılması, su katılması bu olumsuz örneklerden bazılarıdır.